Bliss kundaliniyoga

Seetal Ram Kaur er KRI-sertifisert kundaliniyogalærer på nivå 2, og har fullført 21 Stages of Meditation som er en del av nivå 3. I tillegg har hun en yogaterapimodul i kundalini medicine: The Healing Field: Red Thread, Black Hat, White Lotus.

I 2022 begynte hun på en to-årig konsultasjonsutdanning i Karam kriya, en spirituell form for numerologi med Shiv Charan Singh.

Hun holder også på med gatka, Sikh martial arts. Denne formen for martial arts har en sterk kobling til kundaliniyoga. Utover dette har hun også tatt workshoper i healing- og meditasjonsformen Satnam Rasayan.

Seetal Ram Kaur har erfaring med hvordan kundaliniyoga og meditasjon kan bedre kronisk fatigue og langvarig hjernerystelse. Hun brenner for å bringe dette fantastiske verktøyet videre ut i verden,

Seetal Ram Kaurt betyr: “the Princess/Lioness who is a graceful embodiment of the sacred tranquility that flows from God in universal consciousness”.